Met de ‘andere beprijzing’ van ons weggebruik begaven we ons tijdens de kabinetten-Rutte in een dorre woestijn. Intussen werd de automobilist zoetgehouden met spitsstroken en de aanleg van kleine stukjes nieuwe wegen. De recessie van het begin van dit decennium loste het fileprobleem als bij toverslag, tijdelijk, op en de olieprijs werkte ook mee.

Inmiddels nemen de opstoppingen weer in het oude tempo toe en heeft ook de lage olieprijs zijn langste tijd gehad. We kunnen erop wachten dat automobiel Nederland, al dan niet in gele hesjes gekleed, amok maakt tegen het steeds duurdere stilstaan op de snelweg. Deze groep burgers, tot welke wij allen wel eens behoren, is nog steeds een machtige factor in de Haagse politiek. Autogebruik is zogenaamd in alle gevallen nuttig, elke Nederlander heeft recht op een auto en mag niet als ‘melkkoe’ worden behandeld. Wie de verkiezingen voor de gemeenteraad wil verliezen, moet vooral doorgaan met het – vermeende – ‘autootje pesten’.

Nu de wegen weer vollopen is misschien het ogenblik aangebroken om het idee van de andere beprijzing, naar tijd, plaats, afgelegde afstand en milieuklasse van het voertuig, nog eens een kans te geven. De redelijkheid, die de laatste jaren in het openbaar debat het zwijgen is opgelegd, moet opnieuw de strijd aangaan met het geborneerde populisme dat, als het op automobiliteit aankomt, ook in de nationale volksvertegenwoordiging alle goed onderbouwde argumenten voor een andere aanpak weghoont.

Rekeningrijden is geen bestraffing van een complete bevolkingsgroep, maar een middel om de dagelijkse file-ergernis van velen weg te nemen en bij te dragen aan de oplossing van het milieuvraagstuk. Generieke verhogingen van de brandstofaccijns zijn dat niet, evenmin als de onzinnige invoering van een vliegbelasting voor de luchtreiziger. Wie van zulke belastingverhogingen, die alleen maar de staatskas spekken, de zegen verwacht, maakt zich schuldig aan volksverlakkerij. Het wordt tijd, binnen en buiten de politieke partijen, om af te rekenen met de huidige koers. Die leidt alleen maar tot overvolle wegen waarop alle elders bevochten milieuwinst verdampt.