Die kistdam bestaat en drie segmenten van van vijftig meter breed en dient om een stuk van de vaarweg langs de oever droog te zetten. Daarbinnen wordt de noordelijke toegang van de tunnel aangelegd. De bouw van de kistdam neemt tot de zomer van volgend jaar in beslag. Daarna kan de feitelijke aanleg van de 900 meter lange tunnel beginnen.

Blankenburgverbinding

Die gaat onder het Scheur door, zoals de vaarweg daar heet. Dat is een oude riviertak van de voormalige Maas-Rijndelta, die nu tussen de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg in ligt. De bouw van de vier kilometer lange Blankenburgverbinding tussen de A15 en A20 gaat in totaal 5,5 jaar duren. Met een budget van 1,2 miljard wordt de nieuwe zesbaans A24 een van de duurste stukjes snelweg van Nederland.

Baak is een consortium van het Australische Macquarie Capital (70%), Ballast Nedam (15%) en het Belgische Deme (15%), maar de feitelijke bouw is in handen van Ballast Nedam Infra en twee dochterbedrijven van Deme, Dimco en Dredging International. Het consortium wordt ook belast met het ophalen van ruim 300 miljoen euro aan tolgelden.