Reden van de afnemende groei is onder andere een dalende vraag vanuit de bouw, de detailhandel en de horeca. Toch zijn de te vervoeren volumes in 2019 waarschijnlijk hoger dan in dit jaar. De kosten stijgen echter mee.

‘In 2019 nemen de loonkosten verder toe en dit hakt er als grootste kostenpost voor veel bedrijven in. Kostenbeheersing en productiviteitsverbetering per medewerker, bedrijfsmiddel of vierkante meter zijn cruciaal om er financieel niet bij in te schieten of idealiter te verbeteren’, aldus ING.

Faillissementen

Ook in dit jaar zijn de kosten omhoog geschoten. Dit heeft geresulteerd in dalende rendementen. ‘Per saldo is afgelopen jaar meer werk verricht tegen een lagere marge en hier zijn kwetsbare bedrijven niet tegen bestand. Dit blijkt uit het aantal faillissementen dat toenam in 2018, tegen het algemene beeld in.’ Die stijging gold overigens niet alleen voor wegvervoerders. Ook pakketbezorgers en expediteurs voelen dat de concurrentiedruk toeneemt.