De meeste kostenverhogingen zijn bescheiden. Uitschieters zijn brandstof (2,8%), financiering (3,1%) en vooral algemene onkosten (40,9%). In die rubriek zijn nu ook de congestiekosten opgenomen, via een daling van de gemiddelde snelheid met twee kilometer per uur naar elke bestemming.

In principe verhoogt zo’n snelheidsdaling vooral de kosten voor rijdend personeel, maar die rubriek toont slechts een stijging van 2,0%. ‘Het huidige berekeningsprogramma kan de congestiekosten alleen via algemene onkosten verrekenen. Maar vanaf januari worden ze meegenomen in de rubriek waar ze een stijging veroorzaken’, licht een woordvoerster toe.

Stukgoed

De kosten voor het transport van stukgoed stijgen sterker dan die voor algemeen transport. In België gaat het om een verhoging met 6,4%. Voor transporten naar Duitsland – het sterkst stijgende buitenland – nemen ze toe met 6,1%.

De prognose houdt rekening met de indexatie van de kilometerheffing in Wallonië (+2,3%) op 1 januari 2019 en met een sterke stijging van de Duitse kilometerheffing op dezelfde datum, maar niet met de indexatie van juli 2019 in Vlaanderen en Brussel, omdat deze cijfers nog niet bekend zijn.

Voor Frankrijk, Spanje en Italië maakt ze gebruik van ramingen. In Frankrijk verhogen de prijzen al begin volgend jaar, maar ook deze cijfers zijn nog niet bekend. Voor de berekening van de brandstofprijs is gebruik gemaakt van de gemiddelde evolutie van de voorbije vijf jaar.