Het uitgangspunt van de nieuwe regels is gelijk loon voor gelijk werk. Hier zijn echter diverse uitzonderingen op gemaakt. Zo geldt het niet voor veel grensoverschrijdend vervoer. In een bericht van de Europese Raad wordt zelfs expliciet benadrukt dat hier een uitzondering voor wordt gemaakt. Onderbetaling van chauffeurs is daarmee dus absoluut geen verleden tijd.

Ook staat in het maatregelenpakket de nogal coulante verplichting voor werkgevers om het werk zo te regelen dat een chauffeur eens per vier weken naar huis kan. Tenzij hij ervoor kiest om kortere rustperiodes te nemen tussen zijn werkzaamheden door. Dan mag hij ‘al’ na drie weken naar huis. Aan de situatie dat chauffeurs wekenlang van huis zijn, komt dus ook geen einde. Dit terwijl de nieuwe regels juist dergelijke misstanden moeten aanpakken. Onder meer vanuit vakbondshoek kwam dan ook felle kritiek op de plannen.

Cabotage

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. In een vorig voorstel werden de cabotagemogelijkheden verruimd. Dat plan is van tafel. De regels blijven min of meer hetzelfde als ze nu zijn. Tevens blijft het verboden om de rustperiode van 45 uur geheel door te brengen in de cabine en is extra aandacht voor het creëren van beveiligde truckparkings.

Dit moet vrachtwagens minder kwetsbaar maken voor inklimmers en ladingdieven en zorgen dat trucks niet meer hoeven te parkeren op vluchtstroken. Ook moet het zorgen voor minder overlast van kamperende chauffeurs op bedrijventerreinen en in woonwijken.

Europees Parlement

Het Europees Parlement moet het zogeheten Mobiliteitspakket nog goedkeuren. Met enkele aanpassingen zouden de regels inderdaad een fikse verbetering kunnen zijn voor het wegvervoer. Maar in ongewijzigde vorm blijven veel misstanden buiten schot.

Lees ook: