​De twee verenigingen vinden de voorgestelde prijsverhoging daarom misplaatst en hebben dit Kiwa laten weten. Ze vragen de minister daarom niet akkoord te gaan met het tariefvoorstel en vaart te maken met het nieuwe tariefstelsel.

Geloofwaardige prijs

Elk jaar doet het bedrijf tariefvoorstellen voor de producten die het namens de overheid uitgeeft. Na consultatie van ondernemersorganisaties worden deze voorstellen inclusief reacties daarop voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), dat de uiteindelijke tarieven vaststelt.

‘Door eerdere inzet van TLN en Evofenedex zijn de Kiwa-tariefvoorstellen de afgelopen jaren steeds naar beneden bijgesteld’, melden de twee organisaties. Ze laten in hun gezamenlijke reactie aan Kiwa​ weten dat de voorgestelde tariefsverhoging voor tachograafkaarten van maar liefst 5,26% echt niet kan en vragen om een geloofwaardige prijs.