Zo wordt de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag versneld aangepakt. Voor de verbetering van de bekende flessenhals op de A4 was eerder al 50 miljoen euro gereserveerd. De minister verhoogt dit budget nu met 80 miljoen euro naar 130 miljoen. Met dit extra geld kan er een nieuw Ringvaartaquaduct in zuidelijke richting worden aangelegd, zodat de snelweg in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. De A4 is een van de drukste wegen van Nederland.

Extra oeververbinding A16

De minister heeft met de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag afgesproken dat er een extra oeververbinding komt om de drukke A16 te ontlasten. Hiervoor hebben Rijk en regio 480 miljoen euro gereserveerd. In de regio komen er in de volgende decennia veel woningen bij. Een extra oeververbinding is nodig om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Rijk en regio starten een verkenning waarbij in beeld wordt gebracht waar de nieuwe oeververbinding het beste kan komen en hoe de verbinding het beste kan worden gelegd.

In diverse regio’s heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) afspraken gemaakt voor uitbreiding van het wegennet, kleinere infrastructuurmaatregelen en versnelling van projecten (A20 Gouda-Nieuwerkerk en A2 Vonderen-Kerensheide). Ook heeft ze afgesproken dat de provincies in totaal 25 miljoen euro krijgen voor verbetering van de verkeersveiligheid op het onderliggende wegennet.

Gelderland

Voor Oost-Nederland heeft de bewindsvrouw afspraken gemaakt over de aanpak van het verkeersknelpunt A1/A30 bij Barneveld. Hierdoor zal de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied in Gelderland verbeteren. Daarnaast is besloten om een onderzoek te starten naar de benodigde maatregelen op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen.

Ook is de afspraak gemaakt een onderzoek te starten naar de verkeersproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Oss. De drukte op deze weg, met name het vrachtverkeer, neemt snel toe en is nu een van de tien drukste knelpunten in Nederland.

In Zuidwest-Nederland heeft de minister met de regio besloten om voor de A12 tussen Gouda en Utrecht te starten met een verkeerskundig onderzoek naar maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Met de provincies Friesland en Groningen en de gemeente Groningen heeft de minister afspraken gemaakt voor de verdere opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, zodat binnenvaartschepen er veiliger en beter kunnen varen. Bruggen, oevers, ligplaatsen en bediening worden in samenhang aangepakt. Voor de aanpak is in totaal 162 miljoen euro gereserveerd. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is één van de belangrijkste waterwegen van het land.

Tunnels, sluizen, viaducten en bruggen

Begin dit jaar gaf Van Nieuwenhuizen het startsein voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor oude tunnels, sluizen, viaducten en bruggen. Tot 2028 had Rijkswaterstaat al veertig objecten in het vizier die opgeknapt worden. Nu zijn opnieuw zo’n veertig projecten geselecteerd voor een opknapbeurt. Voor deze verjongings- en vernieuwingsopgave is in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar.

Veel bouwwerken zoals bruggen, sluizen, tunnels en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan vervanging of groot onderhoud toe. Door de enorme toename van het verkeer en de steeds zwaardere transporten worden ze bovendien intensiever belast. Hierdoor hebben ze meer kans op storingen. Dat leidt tot vertragingen.

Railterminal Betuweroute

Om het vervoer van goederen per weg en spoor een extra impuls te geven, maken de minister en staatssecretaris verschillende afspraken met de sector en regio’s. Zo wordt geïnvesteerd in een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Hiermee komt er een plek waar spoorgoederenvervoerders die tussen de havens en het Europese achterland rijden hun goederen kunnen overladen. De provincie Gelderland en het Rijk betalen elk de helft van de hiervoor benodigde 24 miljoen euro.

Truckparkings

Daarnaast wordt werk gemaakt van een netwerk van truckparkeerplaatsen en duurzame brandstofvoorzieningen voor het wegverkeer en de binnenvaart. Voor de hele goederensector wordt onderzocht hoe buisleidingen in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het vervoer van gassen, vloeistoffen of industriële restproducten die nu per weg, spoor en vaarweg worden vervoerd.