De subsidie is iets meer dan een jaar geleden ingevoerd, om ondernemingen te ondersteunen in hun omschakeling naar een veiliger en ecologischer transport. Om te vermijden dat het budget zou ontsporen, legde de regering het jaarlijks maximaal uit te keren subsidiebudget vast op 36,3 miljoen euro.

Terugwerkende kracht

Uit maandelijkse monitoring blijkt dat het maximale subsidiebedrag niet volledig zal worden benut. Daarom wordt het maximum per voertuig verhoogd. Wie al een subsidie ontving, heeft met terugwerkende kracht recht op dezelfde verhoging. Het besluit is nog niet definitief. Het moet nog voor advies langs de Raad van State.

Er is een plafond ingevoerd: een onderneming kan per drie jaar maximum 100.000 euro ontvangen. De beloning betreft investeringen in veiligheidsmaatregelen, die verder gaan dan wat wettelijk vereist is, zoals dodehoekdetectoren, frontcamera’s, aslastmeters en automatische remsystemen.