Op welke lokale en regionale wegen betaald moet worden, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) overleggen met provincies, gemeenten en waterschappen. Op wegen waar nu of in de toekomst tol moet worden betaald, gaat de heffing niet gelden. De maatregel wordt in 2023 ingevoerd.

Zwaarder dan 3,5 ton

Alleen vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton gaan betalen. Tractoren, mobiele kranen en voertuigen met een beperkte snelheid worden uitgezonderd, net als bepaalde andere categorieën zoals vuilniswagens, brandweerauto’s en militaire voertuigen. Hoe hoog de heffing wordt, moet nog worden bepaald.

De inkomsten uit de heffing worden in overleg met de vervoerssector gebruikt voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. Dit laatste was een uitdrukkelijke wens van de transportbranche.

Schoner betaalt minder

Uitgangspunt in de plannen zijn de Europese richtlijnen voor wegbeprijzing. Deze stellen dat de hoogte van de heffing afhankelijk is van de milieukenmerken van een vrachtwagen: hoe schoner, hoe minder er betaald hoeft te worden.

Voor de onderzoeken naar de effecten is het gemiddelde tarief in Duitsland en België gebruikt (vijftien eurocent per kilometer). Of dit bedrag ook in Nederland gaat gelden, is nog onduidelijk.

Naast België en Duitsland hebben ook Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland al een vrachttaks. Daarnaast betalen trucks in Frankrijk, Italië en Spanje tol bij het gebruik van de snelweg.