De term ‘boekhoudersmentaliteit’ dringt zich op. Uit financieel oogpunt heeft hij wellicht gelijk, maar de vraag is of dat het enige argument is bij verduurzamingsbeleid. Een kabinet dat vergroening wil, zal de beurs moeten trekken. Zeker in het begin kost het meer dan het oplevert. Kijk naar de markt voor personenauto’s. Zonder subsidie zouden er nu nooit zoveel Tesla’s rondrijden op de Nederlandse wegen. Het kost een hoop geld, maar dan heb je ook wat.

LNG is op dit moment het enige reële alternatief voor diesel. Om diverse redenen zijn vrachtwagens met een accu of een brandstofcel in veel gevallen geen optie. Dat bleek ook uit een onderzoek dat het ministerie zelf liet uitvoeren. Toch kon dat de bewindsman niet overtuigen. De regeling wordt niet verlengd. Punt.

Terugverdientijd

Veel bedrijven die de afgelopen jaren investeerden in LNG-vrachtwagens krijgen daarmee een klap in het gezicht. Ze staken hun nek uit, omdat ze bereid waren te investeren waar concurrenten dat niet deden. Die dapperheid wordt niet beloond. Zeker niet bij transporteurs die in de voorbije twee à drie jaar LNG-trucks hebben aangeschaft. Zij kunnen slechts korte tijd gebruikmaken van de regeling en zien de terugverdientijd van hun investering oplopen. Ook schrikt het waarschijnlijk veel branchegenoten af om te investeren in verduurzaming van hun vloot.

Opvallend genoeg erkent Snel dat ook. Hij verwacht dat het schrappen van de regeling inderdaad vervoerders ervan weerhoudt een aardgastruck te kopen. Al denkt hij dat er ook transporteurs zijn die ondanks alles wél LNG-vrachtwagens aanschaffen. Dat moet dan zonder veel hulp vanuit Den Haag. En gezien de huidige lage marges in het wegtransport laten veel bedrijven dat wel uit hun hoofd.