Sligro levert via acht bezorgvestigingen door heel Nederland bij horeca, recreatie, cateraars, grootverbruikers, bedrijfsrestaurants, pompshops en het midden- en kleinbedrijf. Daarbij komen de vrachtwagens dagelijks in veel binnensteden. Met de proef van het elektrisch vervoer wil de marktleider in de bevoorrading van horeca en horeca gerelateerde bedrijven, onderzoeken of het hiermee een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad en de reductie van het aantal verkeersbewegingen door grote vrachtwagens.

Rijgemak

Een speciaal logistiek innovatieteam is binnen Sligro bezig geweest met de voorbereidingen van de pilot. Er zijn verschillende klanten benaderd, waar bestellingen met de elektrische bestelauto zullen worden afgeleverd. Deze bestellingen worden voorbereid in de Sligro-vestiging in ‘s-Hertogenbosch, die als een ‘hub’ gaat fungeren. Voor Sligro moet de proef, die ten minste een half jaar gaat duren, onder meer antwoord geven op vragen als het rijgemak, actieradius in de dagelijkse praktijk en de hoeveelheid goederen die kunnen worden meegenomen. Mocht de proef positief uitpakken dan dient de pilot in ’s-Hertogenbosch als blauwdruk voor een uitrol naar andere steden in Nederland.

De stedelijke infrastructuur staat zwaar onder druk, met niet alleen verkeersopstoppingen en irritatie tot gevolg, maar ook door toenemende luchtverontreiniging in stadscentra. ‘Groene’ transportmiddelen die in het centrum bezorgen kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit groeiende probleem. Elektrische voertuigen hebben een beperkte actieradius en zijn daardoor geschikt voor in de stad, waar relatief korte ritten gereden worden.