Om concentratie van luchtvervuiling te voorkomen richten steeds meer steden in Europa milieuzones in, om zo de meest vervuilende voertuigen uit de stad of het stadscentrum te weren. Maar de toegangseisen en de uitvoering van de milieuzones verschillen van stad tot stad. Dit maakt het lastig voor automobilisten en vrachtwagenbedrijven.

Geharmoniseerd label

Op initiatief van D66-europarlementariër Matthijs van Miltenburg en Gerben-Jan Gerbrandy is onder de eigen middelen die het Parlement te besteden heeft, 490.000 euro vrijgemaakt voor een onderzoek naar een geharmoniseerd label voor schone voertuigen (het zogenaamde Ultra-Low Polluting Vehicle-label) dat regio’s en steden in Europa kunnen gebruiken voor toegang tot milieuzones.

Ook wordt een informatie-uitwisselingssysteem onderzocht, gekoppeld aan een bestaand systeem voor de uitwisseling van voertuiggegevens, zodat de handhaving van de milieuzones beter kan worden georganiseerd. Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen van overtreders die niet in eigen land zijn geregistreerd.

Retrofit

Verder maakt het Europees Parlement 1,05 miljoen euro vrij voor het certificeren van ‘retrofits’ van voertuigen, zoals het installeren van een betere uitstoottechnologie in de auto. Op deze manier kan een beter onderscheid gemaakt worden tussen effectieve en minder-effectieve nieuwe technologieën, waarmee oudere voertuigen uitgerust kunnen worden. Daarnaast zouden ook oudere dieselvoertuigen met betere uitstoottechnologie echt schoner kunnen worden, en zo toegang tot milieuzones kunnen krijgen.

Op aandringen van D66 heeft de Europese Commissie ook beloofd om in 2019 met richtlijnen voor milieuzones te komen. In de komende maanden worden deskundigen en belanghebbenden geraadpleegd.

Luchtkwaliteit

Van Miltenburg licht toe: ‘Milieuzones zijn een goed middel om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren, maar een ruit vol toegangsstickers werkt niet. Met dit systeem bieden we de mogelijkheid de milieuzones beter op elkaar af te stemmen. Dit is goed nieuws voor schone lucht, voor automobilisten en voor de steden die problemen hebben met handhaving van de zones.’