Sinds 1 januari 2014 krijgen transporteurs een deel van de accijns terug als zij gebruikmaken van een LNG-truck. Het gaat om een bedrag van 125 euro per duizend kilogram LNG. Deze regeling zou eind dit jaar aflopen en het kabinet moest nog een beslissing nemen of deze teruggavemogelijkheid zou worden verlengd.

Onlangs werd echter bekend dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën geen verlenging wil. De regeling zou te weinig duurzaamheidswinst opleveren, terwijl het wel behoorlijk wat kosten met zich meebrengt. Hij verwacht dat een deel van de vervoerders ook zonder een teruggaafregeling overgaat tot aanschaf van een LNG-vrachtwagen.

Koplopers gedupeerd

TLN en Evofenedex melden in een gezamenlijk bericht dat het schrappen van de stimuleringsmaatregel de vergroening van de transportsector afremt. ‘Dit besluit bemoeilijkt de overstap naar de milieuvriendelijke brandstof bio-LNG en dupeert bedrijven die als koploper hun nek uitstaken door LNG-voertuigen te kopen. Het is een verrassend besluit, omdat onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van dat ministerie adviseerde de regeling te verlengen.’

Beide belangenverenigingen drongen eerder dit jaar samen met het LNG-platform aan op verlenging tot 2022, om de teruggaafregeling vervolgens na dat moment definitief te beëindigen. Daardoor zou het gebruik van de duurzamere brandstof toenemen en de transitie naar de nog duurzamere variant bio-LNG gemakkelijker worden. Het kabinet besliste echter anders.

TLN en Evofenedex wijzen op het feit dat het schrappen van de regeling betekent dat halverwege de wedstrijd de spelregels ineens worden aangepast. ‘De transportsector heeft koplopers in innovatie keihard nodig om de transitie naar groene logistiek mogelijk te maken. Deze aanpak kan ertoe leiden dat koplopers juist kopschuw gemaakt worden voor duurzaamheidsinitiatieven, omdat de overheid hun inspanningen niet erkent.’

Lees ook: Kabinet schrapt teruggaafregeling LNG