In het voorjaar kwam de Europese Commissie met milieuvoorstellen voor trucks. Die schreven voor dat vrachtwagens 15% minder CO2 mogen uitstoten in 2025 dan dat ze nu doen. In 2030 zou die emissie moeten zijn teruggebracht met 30%.

De milieucommissie doet daar nu een schepje bovenop. In 2025 moet de CO2-uitstoot al met 20% zijn verminderd, in 2030 met 35%. Ook moet tegen die tijd 20% van de bedrijfsvoertuigen zero emissie zijn. Dat was in de oorspronkelijke plannen nog 5%.

Alarmerend

Koepelorganisatie voor autoproducenten Acea noemt het besluit van de milieucommissie alarmerend. Ze vragen zich af of de doelen wel haalbaar zijn. ‘Ze zorgen voor grote problemen, omdat ze de complexiteit van de truckmarkt niet in ogenschouw nemen’, aldus de belangenorganisatie.

De parlementsleden moeten volgens Acea beseffen dat voertuigen die in 2025 op de markt komen, nu al in ontwikkeling zijn. Daarnaast wijzen ze op de beperkingen van e-trucks, vooral voor het lange-afstandsvervoer. Tevens is het aantal oplaadpunten langs snelweg in Europa nog zeer beperkt.