Volgens TLV zijn er zes pijlers met prioritaire maatregelen nodig voor een groen, vlot en evenwichtig wegtransport. Binnen elk thema staat ook topprioriteit in de schijnwerper. Traditioneel vraagt zowat de hele bedrijfswereld om lagere loonlasten. TLV stelt creatief voor om de niet-productieve uren vrij te stellen van sociale lasten. ‘Alleen zo kan de Belgische vervoerder de loonkloof met de buurlanden overbruggen,’ luidt de motivatie.

TLV vraagt om maatregelen tegen de ‘camionnettisering’, het vervangen van een vrachtwagen door meerdere lichte voertuigen, om zo aan de kilometerheffing, rij- en rusttijden en andere regels te ontsnappen. De groeiende e commerce ondersteunt deze tendens. Terugschroeven kan door onder meer het opleggen, op Europees niveau, van een vervoersvergunning voor elke vorm van goederenvervoer.

Repressie van GSM’s

De organisatie pleit ook voor het behoud van de professionele diesel. En, om de files aan te pakken, voor het uitbreiden van rekeningrijden naar alle voertuigen. Een strenge repressie van gsm’en achter het stuur is een topprioriteit.

Aanpassingen aan de kilometerheffing moeten ook eenvoudiger worden. Nu worden de tarieven elk jaar miniem verhoogd. Een wezenlijkere aanpassing van minstens een volle cent per km, en dat hoogstens om de vijf jaar, zou volgens TLV transporteurs helpen de hogere transportprijs door te rekenen. Ook zijn uniforme tarieven voor het hele land nodig, tijdig aangekondigd en met aanpassingen op het einde van het werkjaar, wanneer over nieuwe contracten wordt onderhandeld.

De komende maanden zal TLV de gevoeligheden in het memorandum in persoonlijke gesprekken met politici aankaarten. De beroepsvereniging wil hen wijzen op de wil van de sector om te groeien en te vergroenen, en hen om de nodige ruggensteun en eerlijke regels vragen.