De brancheorganisatie heeft BDO laten kijken naar de financiële resultaten over 2017 van duizenden wegvervoerders en verhuizers in geheel België. Daaruit kwam naar voren dat de rentabiliteit van de sector onder druk staat.

Omzet

Zo daalde de nettomarge van 3,2% in 2016 naar 2,8% vorig jaar. De nettomarge is de verhouding tussen het netto-resultaat en de omzet. Hoe hoger dit percentage, hoe winstgevender een bedrijf is. Dat vorig jaar een daling is ingezet, is dus geen goed nieuws. Bovendien is dit percentage lager dan het gemiddelde van andere sectoren in België.

Enkele andere resultaten van het onderzoek:

  • – 27% van de onderzochte bedrijven had een negatief exploitatieresultaat.
  • – 11% van de bedrijven had een negatief eigen vermogen, dus meer schulden dan activa
  • – Klanten van transporteurs betaalden gemiddeld pas na 59 dagen. Dat is later dan het landelijke gemiddelde van slechts 41 dagen.

Reden voor de negatieve ontwikkelingen zijn de stijgende kosten die moeizaam kunnen worden doorbelast aan klanten. Het gaat dan om kosten voor personeelstekort, files en brandstof. Daardoor komen de marges steeds verder onder druk te staan. Dit probleem wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een groeiende vraag naar transport.

Nederland

De ontwikkelingen in het Belgische wegvervoer staan niet op zichzelf. Ook in Nederland staat de winstgevendheid onder druk. Het personeelstekort en de hoge brandstofprijzen zijn daar debet aan. De stijgende filedruk helpt ook niet. In de markt gaan dan ook veel geluiden op om hogere tarieven te vragen voor het wegvervoer. Dit gaat echter moeizaam, doordat de concurrentie groot is.

Lees ook: