De kwestie speelt al geruime tijd en is mede veroorzaakt door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Die oordeelde dat de vergoeding voor een vakantiedag hetzelfde moet zijn als voor een werkdag. Dat betekent dat over een vakantiedag ook overuren en toeslagen moeten worden betaald aan de chauffeur.

Akkoord

Werkgevers zetten hun vraagtekens bij deze uitspraak. Maar de vakbonden dreigden om desnoods naar de rechter te stappen om dergelijke betalingen af te dwingen. In juni besloten de bonden en werkgeversvertegenwoordigers om in overleg deze zaak op te lossen. Hierover is woensdag een akkoord bereikt.

Dit akkoord houdt dat vanaf 1 januari 2019 overuren en andere toeslagen meetellen bij de berekening van de waarde van een vakantiedag. Volgens CNV betekent dit in praktijk dat vrachtwagenchauffeurs er tussen de zeshonderd en elfhonderd euro per jaar op vooruit gaan, afhankelijk van hun werksituatie. Voorwaarde is wel dat ze onder de cao vallen.

Terugwerkende kracht

In een eerder stadium wilden de bonden dat de maatregel tot vijf jaar terug zou gelden. Dat zou een fikse claim betekenen voor veel transportbedrijven. Zo ver komt het niet. Wel krijgen chauffeurs een compensatie voor de afgelopen jaren. Het gaat om een eenmalige uitkering van 750 euro, verdeeld over drie termijnen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten chauffeurs afzien van juridische procedures over de periode 2014-2018.

Met de overeenkomst wordt een scenario voorkomen met veel rechtszaken. De vakbonden riepen in een eerder stadium chauffeurs op om een claim in te dienen bij hun werkgever. Volgens de bonden hebben meer dan duizend werknemers daadwerkelijk een claim ingediend tegen zo’n 250 verschillende transportbedrijven.

Lees ook: TLN en bonden in overleg over extra betaling vakantiedagen