De daling deed zich volgens gegevens van het Bundesamt für Verkehr voor op alle vier grote routes. De grootste daling was er op de Simplonroute, die als gevolg van nadelige weersomstandigheden lange tijd moest worden afgesloten.

Spoor

Maar ook het spoorvervoer van goederen nam iets af (0,2%). Dat kwam door vele bouwwerkzaamheden in Zwitserland zelf en in Duitsland en Italië. Het ging daarbij onder meer om aanpassingen aan het zogenaamde 4-meterprofiel van treinwagons plus trucklading. Hiervan was sprake op de Gotthard-route.

Verder waren er in het tweede kwartaal stakingen van Frans spoorpersoneel en speelden de gevolgen van de langdurige stremming in de zomer van 2017 van het spoorvervoer bij Rastatt in Zuid-Duitsland een rol. Het totale vervoer over weg en spoor door Zwitserland liep 0,8% terug tot 20,4 miljoen ton.