Er is in en rondom de Italiaanse havenstad momenteel geen doorkomen aan, maar op 20 september worden noodoplossingen in gebruik gesteld. Daarbij is een deel van het bestaande wegennet, met toestemming van wegexploitant Autostrade per l’Italia, geasfalteerd en verbreed om verkeer over twee rijstroken in beide richtingen mogelijk te maken. In een later stadium komt er ook een extra parkeerplaats bij voor vrachtauto’s. Veel verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de Ponte del Papa.

Herbouw

Uiteindelijk moet de ingestorte brug worden herbouwd. Deze week werd bekend dat de huidige wegbeheerder Autostrade per l’Italia die opdracht niet krijgt. Verkeersminister Danilo Toninelli straft daarmee de beheerder, omdat het te weinig onderhoud zou hebben gepleegd aan de rampbrug.

‘Het instorten van de brug was geen tragisch ongeval, maar was te wijten aan gebrekkig onderhoud’, zie Toninelli dinsdag. De wegbeheerder is het niet eens met die lezing en wijst erop dat het de afgelopen jaren meer investeerde in wegenonderhoud dan het verplicht was.