Dat meldt TLN op basis van zijn Conjunctuurenquête. Reden dat de winst niet bij alle bedrijven evenredig groeit met de omzet, is dat tarieven minder hard stijgen dan de kosten voor brandstof en personeel. Een meerderheid van 66% meldt dan ook dat kosten zijn gestegen. Hoewel 72% van de ondervraagden zegt dat de tarieven hoger zijn dan een jaar eerder, blijkt dat niet in alle gevallen genoeg om de winststijging gelijk te laten lopen met de omzettoename. 

Risico’s

Zonder een substantiële tatiefverhoging gebeurt dat ook niet concludeerde Rabobank vorige week op basis van eigen onderzoek. Dat was voor TLN-directeur Jan Boeve aanleiding om te pleiten voor een gesprek over een reële beloning voor transport.

‘Alle partijen in de keten leggen de risico’s bij de volgende schakel, waardoor de winst grotendeels bij de bovenliggende partijen in de keten blijft’, zegt Boeve. ‘Verladers leggen de risico’s bij transportbedrijven, grote transporteurs vaak weer bij de kleinere vervoerders die opdrachten voor ze doen. Daar moeten we van af.’ Als mogelijke oplossing denkt Boeve aan een set gedragsregels, waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers eerlijke afspraken maken over de risico’s.

Personeelstekort

De toenemende bedrijvigheid zorgt voor extra capaciteitsproblemen, blijkt uit de Conjunctuurenquête. Bijna de helft (48%) van de ondervraagden meldt een personeelstekort, waar dat in het eerste kwartaal nog 30% was. 3% van de ondernemers heeft een overschot aan personeel en 49% heeft precies genoeg personeel voor de hoeveelheid werk.