Dat zegt Transport en Logistiek Nederland. Bij de proef in Vlaanderen is grensoverschrijdend vervoer tussen Vlaanderen en Nederland toegestaan, heeft het Vlaamse verkeersministerie bevestigd. Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt op Europese regelgeving die grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s in beginsel verbiedt.

De Benelux-staten, als ‘proeftuin’ voor nieuwe transportconcepten in de Europese Unie, heeft in 2007 het recht bedongen om van de Europese regels af te wijken en maakt van dat recht dus nu gebruik. Aan de Vlaamse proef gelden de gebruikelijke maxima: een lengte tot 25,25 meter en een gewicht van zestig ton.

Voordelen

Vlaanderen nam al eerder een proef met ecocombi’s, die echter geen succes werd, omdat de toelatingseisen te zwaar waren. Proeven in Nederland hadden als resultaat dat ecocombi’s alleen maar voordelen bieden: er zijn minder combinaties en chauffeurs nodig om eenzelfde hoeveelheid lading te vervoeren. Dat levert besparingen op en zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot.

Van de gevreesde nadelen bleek niets. De verkeersveiligheid komt niet in gevaar en van verdringing van het intermodaal vervoer is ook geen sprake. Het tegendeel is zelfs waar: het gebruik van ecocombi’s kan het voor- en natransport in intermodaal vervoer efficiënter maken.

In Nederland rijden inmiddels meer dan duizend ecocombi’s rond. In Duitsland is een – bijna – landelijke proef afgerond met dezelfde uitkomsten als in Nederland. Ook dit land wil ecocombi-vervoer nu op ruime schaal toestaan. In België loopt niet alleen een proef in Vlaanderen, maar, sinds vorig jaar, ook één in Wallonië. Die laat volgens het Vlaamse verkeersministerie eveneens grensoverschrijdend vervoer toe.