Dit leverde de Vlaamse gewestkas 9,1 miljoen euro op. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaf deze cijfers vrij op vraag van parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V). De inningsgraad verschilt sterk van land tot land. Voor beboete Belgische chauffeurs bedraagt ze 32,28%, voor Nederlanders iets hoger. Maar van de beboete Zwitsers, Tsjechen en Russen betaalden al meer dan 50%, terwijl het nog wachten blijft op dik 90% van het boetegeld uit Bosnië-Herzegovina, Italië, Malta en Turkije.

Dit jaar is er een gedifferentieerd boetetarief ingevoerd. Sindsdien is het aantal bezwaren tegen de opgelegde boetes sterk gedaald. De recente bezwaren betwisten bovendien niet altijd meer het verschuldigd zijn van de boete, maar in veel gevallen alleen het bedrag van de opgelegde boete en de categorie waarin de overtreding werd ondergebracht.