Het betekent dat de plannen van de Commissie op het gebied van detachering, cabotage en rij- en rusttijden een aanzienlijke vertraging oplopen. Deze plannen waren bedoeld om gelijke beloning voor onder meer chauffeurs die in een lidstaat hetzelfde werk verrichten af te dwingen.

Feitelijk heeft een meerderheid van het Europarlement een streep gezet door eerdere amendementen van de eigen transportcommissie, die waren voorgesteld om de plannen van de Commissie op een aantal punten aan te passen.

De Europese Commissie stelde voor, de regels voor cabotage verder te versoepelen. Een chauffeur zou voortaan na een internationale rit en bij aankomst in het land van aankomst binnen vijf dagen een onbeperkt aantal binnenlandse ritten mogen uitvoeren.

Ongelukkig

Werkgevers- en werknemersorganisaties in onder meer Nederland waren hier diep ongelukkig mee, omdat chauffeurs uit Oost-Europa daardoor nog meer goedkope ritten konden uitvoeren in de West-Europese landen. Tegelijk wilde ‘Brussel’ de detacheringsregeling aanscherpen.

Die regeling zou erin moeten voorzien dat een buitenlandse chauffeur bij uitzending naar een andere lidstaat voor zijn verrichtingen in dat land minimaal hetzelfde basisloon zou ontvangen als wat in het gastland gebruikelijk is, met inbegrip van de sociale premies en toeslagen. Vooral West-Europese wegvervoerders hikten daar tegenaan, omdat het extra administratieve rompslomp zou meebrengen.

Beide voorstellen van de Europese Commissie zijn nu door het voltallige Europarlement van tafel geveegd, evenals wijzigingen in de rij- en rusttijden, die zouden toelaten dat chauffeurs maandelijks gedurende drie weken vrijuit in het buitenland ritten uit te voeren, maar dan ook één week met voertuig en al naar hun land van herkomst zouden moeten terugkeren om het verplichte lange verlof op te nemen.

‘Sociale dumping’

De sociale partners zijn er niet rouwig om dat de huidige voorstellen zijn afgewezen, maar stellen wel vast dat zo de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie opnieuw wordt vertraagd en aan ‘sociale dumping’ geen einde wordt gemaakt.

Het traject dat de nieuwe Europese wetgeving nog moet afleggen, is lang. Er zullen eerst nieuwe voorstellen van de Europese Commissie moeten komen, die opnieuw door het Europarlement zullen moeten en uiteindelijk door de Europese Raad van Transportministers moeten worden beoordeeld.