De belangenvereniging wijst erop dat de prijsonderhandelingen tussen de transporteurs en hun vaste klanten vooral op het einde van het jaar plaatsvinden. Indien de startdatum van alle wijzingen zouden worden gebundeld op één datum en voor de drie gewesten samen, kunnen die onderhandelingen veel helderder verlopen.

Nu stelt Febetra ‘met lede ogen’ vast dat de kilometerheffing voor vrachtwagens in twee jaar tijd is uitgegroeid tot een systeem met verschillende snelheden naargelang het gewest. De organisatie geeft als voorbeelden de Waalse indexering en de uitbreiding van het betolde wegennet, zowel in Vlaanderen als in Wallonië op 1 januari 2018 en de Vlaamse en Brusselse indexering op 1 juli. De transportsector vraagt dan ook rechtszekerheid op lange termijn én een betere samenwerking tussen de gewesten.

Uitbreiding

Aanleiding tot die oproep was een studie die deze week werd voorgelegd aan de commissieleden ‘openbare werken en mobiliteit’ van het Vlaams Parlement. In deze studie wordt voorgesteld om het netwerk waarop de kilometerheffing van toepassing is, uit te breiden met wegen waarop ontwijkingsgedrag is vastgesteld. Meer bepaald gaat het om nieuwe, meest westelijke deel van de A11 Antwerpen-Zeebrugge, de N36 Roeselare-Ronse en de N722 Hasselt-Sint-Truiden.

Maar volgens Febetra toont de studie aan dat vrachtwagens niet massaal het betolde deel van het wegennet ontwijken. Het tijdverlies en het verhoogd brandstofgebruik op onbetolde wegen maken dat vervoerders op het betolde wegennet blijven. De drie voorgestelde trajecten zijn ook geen echte alternatieven voor bestaande tolroutes. De organisatie merkt op dat de diverse wijzigingen enkel prijsverhogend zijn en geen impact hebben op de mobiliteit.

Zware druk

Het systeem van de kilometerheffing legt bovendien nog steeds een zware druk op de schouders van de vrachtwagenchauffeurs. Die moeten voortdurend waken over het goed functioneren van de ‘on board unit’. Bij panne heeft de chauffeur drie uur de tijd om hem te vervangen, wat voor stress zorgt en boze reacties uitlokt van klanten die niet op tijd werden beleverd. Febetra blijft pleiten voor een oplossing waarbij de chauffeur het defecte toestel slechts hoeft te vervangen bij terugkeer in de onderneming.

Bron foto: Viapass