Daarvoor was personeel van de wegvervoerder uit Brabant onlangs op bezoek bij een militaire oefening van de krijgsmacht in Duitsland. Tijdens deze oefening is gekeken hoe personeel van Jan de Rijk effectief ingezet kan worden binnen de krijgsmacht. Ook de bedrijven DSV, Nijhof-Wassink en Van der Vlist namen deel aan de proef, waarbij defensie ‘flexibeler en duurzamer wil samenwerken’ met de transportsector.

Het doel daarbij is om tijdens piekmomenten personeel uit het bedrijfsleven en Defensie uit te kunnen wisselen. Op deze manier wordt de capaciteit vergroot, aldus Jan de Rijk.