De brancheorganisatie bespreekt deze wens volgende week met zijn Vlaamse, Waalse en Luxemburgse zusterorganisaties. ​De wens volgt op het besluit van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) vorige week.

Zij zouden graag zien dat in Vlaanderen ook een maximaal toegestaan gewicht van 50 ton van kracht wordt. Dit in plaats van het huidige maximum van 44 ton. In Wallonië geldt sinds 1 mei ook een maximum van 50 ton. In Nederland is dat al jaren zo. In Luxemburg echter weer niet. Daar geldt nog een maximum van 44 ton.

TLN steunt de oproep van de Vlaamse collega’s en gaat nog een stap verder. De belangenvereniging wil dat in de gehele Benelux hetzelfde maximum toegestane gewicht geldt en dat het ook mogelijk moet zijn om met een vrachtauto de grenzen van de afzonderlijke landen in de Benelux over te gaan.

Europa-breed is het toegestane maximum nog lager dan in Vlaanderen en Luxemburg. Daar mogen vrachtwagens niet zwaarder zijn dan 40 ton. Dat zou wat TLN betreft ook mogen worden verhoogd naar 50. De brancheorganisatie denkt echter niet dat deze wetswijziging op korte termijn plaatsvindt. Ze verwachten dat dergelijke veranderingen veel tijd in beslag nemen.