Dat constateert de European Transport Safety Council (ETSC), de Europese transportveiligheidsraad. Er zit geen schot in de bevordering van de verkeersveiligheid op de weg, vindt de ETSC. De door deze raad opgestelde index daalde vorig jaar weliswaar 2%, maar in de laatste vier jaar bleef de daling tot 3% beperkt.

Er waren vorig jaar in het Europese wegverkeer 25.250 dodelijke slachtoffers te betreuren. De oorzaken zijn vooral dronkenschap tijdens het rijden, hardrijden, afleiding aan het stuur en het veiligheidsniveau van infrastructuur. De Europese Commissie wil tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 6,7% beperken, maar dat doel gaan we zo niet halen, vreest de ETSC.

Volgens de verkeersveiligheidsraad zitten alleen Estland en Griekenland min of meer op koers om aan de centrale doelstelling te voldoen. Voor het eerst in twaalf jaar, sinds met de wegverkeersveiligheidsindex werd begonnen, acht de ETSC echter niet één lidstaat rijp voor een ‘award’, een prijs voor sterke verbetering van de veiligheid.

De raad wijst erop dat de Europese Commissie een ‘pakket verkeersveiligheid’ wil uitvoeren om het aantal verkeersdoden per jaar met minimaal tweeduizend te verminderen tegen het einde van dit decennium, door scherpere eisen aan voertuigen en verbetering van infrastructuur. Maar, zegt de ETSC, daarmee moeten het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de lidstaten nog instemmen.