Het gaat om truck platooning, waarbij de voertuigen in colonne achter elkaar aan rijden en alleen de eerste vrachtwagen wordt door een chauffeur bestuurd. De praktijktesten over landsgrenzen heen moeten duidelijk maken wat de gevolgen van deze werkwijze voor verkeer, infrastructuur en logistiek zijn. Het project moet ook kennis op het gebied van onder meer veiligheid opleveren.

Truck platooning wordt gezien als een toepassing van zelfrijdende technologie met veel potentie, omdat het winst kan opleveren in brandstofverbruik, CO2-uitstoot en doorstroming op de wegen. Sinds 1 juni is dit zogeheten Ensemble-consortium bezig om de uitdagingen op het gebied van grootschalige truck platooning aan te pakken.

In het samenwerkingsverband zijn veel Europese vrachtwagenfabrikanten vertegenwoordigd: DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania en Volvo. Daarnaast nemen veel leveranciers van apparatuur en componenten deel, net als diverse kennispartners. Kennisinstituut TNO leidt het project.

In het eerste jaar gaan de betrokken partijen onder meer vereisten voor grootschalige truck platooning bundelen. Ook komt er een ontwerp voor acceptatiecritera, dat in het tweede jaar kan worden gebruikt voor toepassing op de vrachtauto’s. De kennispartners voeren in het tweede jaar van het project effectbeoordelingen uit. In het derde jaar zal volop worden getest met de colonnes, zowel op testbanen als openbare wegen. Dit alles is er op gericht om de invoering van truck platooning op Europese wegen te versnellen.