De ontkoppelpunten moeten in de plaats komen van de milieuzone. De partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord in de Maasstad willen af van deze milieuzone. Daarvoor in de plaats moeten diverse andere maatregelen worden genomen. Dat meldt AD.

Een daarvan is de creatie van de LOP’s. Daar kunnen vrachtwagen op fossiele brandstoffen hun goederen naar toe brengen, die vervolgens in elektrische trucks worden overgeladen. Dit moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit in de Rotterdamse binnenstad.

Een andere maatregel om duurzaam vervoer in de stad te stimuleren, is toestaan dat uitstootvrije trucks en bestelauto’s op diverse busbanen rijden. Dat meldt branchevereniging TLN. Ook komen er voor schone voertuigen ruimere laad- en lostijden in voetgangersgebieden.