Het gaat dan onder meer om sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer. Van twee bedrijven is het wagenpark geblokkeerd omdat zij zonder bedrijfsvergunning reden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij de inspecties vermoedelijke fraude met mestmonsters en valsheid in geschrifte met vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen geconstateerd. Ook trof de inspectiedienst bij twee bedrijven ruimtes met apparatuur en materiaal om mestmonsters te vervalsen aan.

De bedrijven worden er van verdacht op papier de indruk te wekken dat mest naar het buitenland is vervoerd, terwijl het in werkelijkheid naar Nederlandse bedrijven is gegaan. De onderzoeken bij mestvervoerders zijn nog niet afgerond. De boete voor de overtredingen kunnen variëren van honderden euro’s tot honderdduizenden euro’s.

Bij controles op het juist vervoeren van dieren heeft de NVWA bij één bedrijf vastgesteld dat de regels voor reistijden en het verplicht aandoen van rustplaatsen voor dieren bij 263 vrachten niet zijn nageleefd. De naleving op het gebied van mest en dierenwelzijn wisselt sterk per bedrijf. Sommige inspecties zijn helemaal akkoord, terwijl bij andere bedrijven meerdere overtredingen zijn geconstateerd.

De inspecties vonden plaats in Noord-Brabant (acht), Gelderland (zes), Limburg, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland (elk twee) en in Utrecht (een).