De partijen willen daarmee bereiken dat in 2025 de binnenstad volledig emissievrij wordt bevoorraad, zo meldt het coalitie-akkoord.

Zero emissie stadslogistiek

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek is eind 2014 opgezet om om samenwerking tussen logistieke bedrijven, overheden, kennisinstellingen en producenten te bevorderen. Gezamenlijk zetten zij zich in om regionale pilots ten behoeve van emissievrije stadslogistiek op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

Het akkoord is ondertekend door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en Rai Vereniging.