Dat vindt de Road Alliance, die begin vorig jaar werd opgericht door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Italië, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Inmiddels heeft ook Griekenland zich aangesloten. Nederland heeft bij de Road Alliance een waarnemerstatus.

De Europese Commissie wil de cabotageregels, die toelaten dat buitenlandse vrachtauto’s in de Unie binnenlands vervoer uitvoeren, fors verruimen. Nu mag een buitenlandse vrachtauto na een internationale rit binnen een week na lossing van de lading slechts drie binnenlandse transporten uitvoeren binnen zeven dagen.

De Commissie stelt voor dat een buitenlandse truck in de vijf dagen na het lossen een onbeperkte hoeveelheid cabotageritten mag uitvoeren in het land van bestemming. De Road Alliance vindt dat hiervan pas sprake kan zijn als de sociale wetgeving in de EU-lidstaten meer is geharmoniseerd en ook de arbeidsvoorwaarden in de lidstaten verregaand gelijk zijn getrokken.

Anders wordt volgens Road Alliance niets gedaan aan de ‘sociale dumping’ in de Unie, waarbij chauffeurs uit Oost-Europa tegen lage loonkosten worden ingezet in het binnenlands vervoer in West-Europese landen. Bovendien leidt liberalisatie op dit moment tot nog schevere concurrentieverhoudingen in het wegtransport.

De Road Alliance heeft een verklaring met die strekking opgesteld in Brussel. Bij die gelegenheid trad ook Griekenland tot de organisatie toe. Nederland verwierf de status van ‘waarnemer’. De verklaring van de Road Alliance zet de discussie in Europa over cabotage op scherp. Lidstaten uit Centraal- en Oost-Europa zijn juist voorstander van algehele liberalisatie van cabotage.

De Europese Commissie heeft een nieuw ‘Mobiliteitspakket’ voorgelegd aan het Europese Parlement en de Europese Raad van Ministers, waarin behalve verdere vrijlating van cabotage ook maatregelen worden voorgesteld tegen sociale dumping. De Commissie zou vóór eind juni hierover overeenstemming in de Unie willen bereiken, maar het verzet ertegen door een groot aantal West-Europese landen lijkt roet in het eten te gooien.