Daartoe heeft het ministerie van binnenlandse zaken in Rome besloten. Het beroept zich op een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg van eind vorig jaar, waarin het doorbrengen van de verplichte wekelijkse rusttijd in de cabine wordt verboden.

Soortgelijke verboden zijn inmiddels ook al in onder meer Duitsland en Frankrijk doorgevoerd. In Italië geldt voortaan de bepaling dat als een chauffeur zijn wekelijkse rust toch in en rondom het voertuig doorbrengt, hij of zij wordt geacht deze rusttijd in het geheel niet in acht heeft genomen.

De boetes kunnen nog met ruim 20% worden verhoogd als de chauffeur tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends in de cabine de rustperiode heeft doorgebracht. Verder kan het rijbewijs worden ingenomen indien de chauffeur niet kan aantonen de verplichte wekelijkse rust niet voldoende heeft in acht genomen.

Eventuele boetes dienen ter plaatse te worden betaald. Kan of wil de chauffeur niet betalen, dan kan het voertuig voor maximaal zestig dagen in beslag worden genomen. Wie direct aan de controlebeambte betaalt, mag rekenen op een korting op de boete van 30%.

Overtredingen moeten ter plaatse worden vastgesteld. Ze mogen niet worden afgeleid uit gegevens op de digitale tachograafschijf.