Dat verwacht Transport en Logistiek Nederland (TLN). Volgens de organisatie kunnen langere combinaties straks ook in het buitenland worden gebruikt. Duitsland opent vermoedelijk dit jaar nog zijn wegennet voor grensoverschrijdend verkeer en Vlaanderen begint een nieuwe proef, waaraan ook Nederlandse vervoerders mogen meedoen.

In Scandinavië zijn langere en zwaardere vrachtauto’s al veel langer toegelaten op delen van het wegennet. Dat gold eerst voor Zweden en Finland, waar deze efficiëntere voertuigen vooral in het langere-afstandsvervoer en in bijvoorbeeld de mijnbouw worden ingezet.

Nederland begon in 2000 een eerste proef met combinaties tot een lengte van 25,25 meter. Twee van die combinaties kunnen evenveel lading vervoeren als drie conventionele trucks. Ze stoten bovendien tot 30% minder CO2 per ladingeenheid uit. De proeven zijn volledig geslaagd.

Er is niet gebleken dat de inzet van ecocombi’s de verkeersveiligheid in gevaar zou brengen. De langere combinaties leveren bovendien een voordeel op voor het intermodaal vervoer, dat het onder meer moet hebben van efficiënter en goedkoper voor- en natransport.

In Denemarken wordt de ecocombi nu ook op een deel van het wegennet toegelaten. In België zijn succesvolle proeven gehouden, al waren de toelatingseisen aanvankelijk te scherp en werd de deelname daardoor beperkt. TLN voorziet dat grensoverschrijdend vervoer tussen deze drie landen binnenkort volledig wordt toegestaan, zij het alleen op het wegennet dat door de landen voor ecocombi’s is goedgekeurd.

Nu Duitsland ook vrijwel volledig voor de ecocombi is gewonnen, zijn tevens ritten naar het hoge noorden, via Denemarken, straks mogelijk. Een vervoerder uit pakweg Antwerpen kan dan via Nederland, Duitsland en Denemarken met de ecocombi naar Zweden rijden.

Vermoedelijk geeft ook de Europese Unie zich gewonnen voor transport met lange combinaties. Een oude interpretatie van geldende Europese regelgeving is dat ecocombi’s niet in één combinatie de grens over mogen; de onderdelen zouden dus telkens moeten worden gesplitst en één voor één de grens worden overgebracht. De nieuwe interpretatie is dat lange combinaties gerust in één keer grenzen mogen overschrijden, mits de lidstaten aan beide zijden ecocombi’s op hun wegennet toelaten.

Bij de nieuwe proef die Vlaanderen nu wil beginnen, worden ook ecocombi’s uit Nederland toegestaan. Volgens TLN is het wachten vooralsnog op de startdatum van deze proef.