De Commissie werkt aan een nieuw ‘Mobiliteitspakket’, dat onder meer voorziet in terugdringing van ‘sociale dumping’ in het wegtransport. In het Europese goederenvervoer over de weg ontstaat een enorm tekort aan chauffeurs, door vergrijzing en onvoldoende instroom van jongeren in het beroep.

De enquête van de BGL moet uitwijzen hoe chauffeurs denken over een aantal aspecten van hun vak. Worden zij voldoende op waarde geschat, willen ze meer tijd kunnen doorbrengen bij gezin en familie, moet de rij- en rusttijdenregeling flexibeler worden en zijn er voldoende vrije en schone parkeerplaatsen met voldoende voorzieningen?

De BGL gaf het startschot voor het opinieonderzoek samen met de SPD. Dat gebeurde op de Rasthof Frechen Nord, in de buurt van Keulen. Volgens de organisatie denken veel deelnemers aan de discussie over het nieuwe Brusselse mobiliteitspakket, uit de politiek, de vakbonden en werkgeversorganisaties, wel te weten wat chauffeurs werkelijk willen en wat hen beweegt.

‘Maar bijna niemand heeft dat tot dusver aan de betrokkenen zelf gevraagd’, zegt BGL-directeur Dirk Engelhardt. ‘Als we werkelijk de aantrekkelijkheid van het chauffeursvak willen verhogen, moeten we uitzoeken wat chauffeurs motiveert, wat ze willen en waar de schoen wringt.’ Aan de enquête kan nog tot 5 juni aanstaande worden deelgenomen.