De organisatie denkt dat heel wat leden zonder kostendoorberekening aan de klanten in existentiële nood kunnen komen. Voor het nationale vervoer in Duitsland gaan de tolkosten gemiddeld 2,5% omhoog, voor het transport over kortere afstanden met 3,6 tot 3,9%.

Dat het korte-afstandsvervoer duurder wordt, komt door de uitbreiding van het Duitse Maut-wegennet tot een groot deel van de Bundesstrassen. Het tolwegennet komt daarmee op 52.000 kilometers, ruim het drievoudigde van het huidige kilometrage.

Voor het ‘Nahverkehr’, dus goederenvervoer over korte afstanden, kunnen de kosten als gevolg van de volgend jaar te verhogen toltarieven oplopen tot wel 5 à 8%, berekent Elvis. De organisatie voorziet dat vooral het groupagevervoer zwaar zal worden getroffen. Dat betaalde tot dusver alleen Maut voor het hoofdtraject, bijvoorbeeld op snelwegen, maar moet nu ook betalen voor het voor- en natraject op Bundesstrassen.