Dat melden diverse Belgische media. De maatregel geldt voorlopig tot het najaar. Dan vindt een evaluatie plaats. Met het schrappen van het inhaalverbod wil het Agentschap Wegen en Verkeer het aantal ongevallen terugdringen. Bij veel incidenten op de Antwerpse Ring zijn vrachtwagens betrokken, wat onder meer komt doordat ze maar op één rijbaan kunnen rijden. Ze zien vaak files te laat en veroorzaken daardoor kop-staartbotsingen. Als trucks mogen inhalen, kunnen ze zich ook spreiden over verschillende rijbanen wat tot minder ongevallen moet leiden.

Het inhaalverbod verdwijnt alleen op sommige delen van de ring en in sommige tijdsvensters. Het gaat om het zogeheten R2-deel, wat door de Antwerpse haven loopt. Hier liggen onder meer de Beverentunnel en de Tijsmanstunnel. Op tijdstippen dat het druk is in de haven en dus op de ringweg, wordt het verbod opgeheven. Op andere delen van de ringweg en andere tijdstippen blijft het inhaalverbod van kracht.

Op momenten dat het inhaalverbod niet geldt, wordt ook de maximumsnelheid verlaagt. Voertuigen mogen dan slechts zeventig kilometer per uur rijden. Dit geldt voor zowel trucks als personenauto’s. Daardoor moeten snelheidsverschillen tussen de weggebruikers verdwijnen, wat ook een gunstige uitwerking kan hebben op het aantal ongelukken. Tevens worden wegmarkeringen aangepast en zijn matrixborden (dynamische signaleringsborden) boven de weg geplaatst.