Het gaat hierbij zowel om N-wegen die door Rijkswaterstaat worden beheerd, als om wegen die in provinciebeheer zijn. De provincies krijgen gezamenlijk de helft van het 50 miljoen euro tellende budget.

Volgens verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat is het hard nodig om deze wegen veiliger te maken. Zij vindt dat er nog te veel ongelukken gebeuren op N-wegen, waarbij vooral bermen een negatieve rol spelen.

‘Hiervoor kunnen op korte termijn doeltreffende infrastructurele maatregelen genomen worden, zoals het verwijderen van obstakels of het afschermen met geleiderail’, aldus de bewindsvrouw in een brief die ze deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.