De bevoegde administraties, de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en de Nederlandse Stichting Inlichtingenbureau en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ondertekenden hierover maandag een overeenkomst. Dankzij hun samenwerking kunnen ze efficiënter op zoek gaan naar personen die onrechtmatig bijstands- of werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Ook illegale detachering komt zo beter aan het licht.

De ondertekening past in de Benelux-intentieverklaring over meer multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude. Momenteel vinden er in de Benelux al gemeenschappelijke acties plaats van de arbeidsinspecties. Volgens De Belgische staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer (VLD) en zijn Nederlandse collega van sociale zaken en werkgelegenheid, Tamara van Ark (VVD) kan deze samenwerking als model dienen voor andere EU-lidstaten.