Dat blijkt uit onderzoek van Imbema-Rhiwa, een specialist in carrosserietechniek uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Het bedrijf heeft een aantal cijfers uit openbare bronnen verzameld en concludeert in een analyse dat het met de zekering van lading in vrachtauto’s nog steeds slecht is gesteld.

Volgens het onderzoek is 90% van alle ongevallen met vrachtauto’s het gevolg van menselijk falen. Jaarlijks doen zich in Nederland meer dan achthonderd ongevallen voor als gevolg van afgevallen lading. Dat veroorzaakt lange files, materiële schade, bergingskosten, hogere verzekeringspremies en, in het algemeen, een slecht imago voor de wegtransportbranche.

Er worden, zegt Imbema-Rhiwa, vijf klassieke fouten gemaakt bij de belading van vrachtauto’s. Eén daarvan is te zware belading. Bij weegpunten blijkt 58% van de trucks overbeladen. Nog eens 11% krijgt een waarschuwing en bij slechts 31% is van een overtreding geen sprake.

Andere oorzaken zijn een verkeerde belading, waarbij de lading niet correct over de laadcapaciteit wordt verdeeld, onvoldoende afdekking en zekering (borging) van de lading en het uitsteken van lading. Goede ladingzekering kan worden bereikt door betere training van chauffeurs, het gebruik van antislipmatten, spanbanden en sjorogen.

Imbema wijst erop dat transportbedrijven bij afgevallen lading nu een standaardboete van 2.200 euro tegemoet kunnen zien, afgezien van de verdere afwikkeling van de schade die door afvallende lading kan ontstaan. De noodzaak van juiste belading wordt volgens het onderzoek onderschat. Lading die niet goed is vastgezet, kan bijvoorbeeld bij een plotselinge remmanoeuvre naar voren schieten met een kracht die tien tot twaalf keer groter is dan het gewicht van de lading zelf.

Ladingzekering-feiten