De ‘e-CMR’, zoals de elektronische vrachtbrief ook wel heet, is inmiddels geldig in de Benelux. De voordelen ervan zijn dat vrachtgegevens niet telkens opnieuw analoog hoeven te worden doorgegeven tussen verladers, expediteurs en wegvervoerders.

Dat levert een flinke vermindering van administratieve lasten op en komt, door de logistieke keten heen, ook de nauwkeurigheid van het gegevensverkeer ten goede. Tot dusver stond de Commissie de elektronische vrachtbrief alleen tussen afzonderlijke lidstaten toe, zoals in de Benelux.

Nu wil de Commissie de e-vrachtbrief in de gehele Unie invoeren. Daarop heeft onder meer de Clecat, de Europese organisatie van expediteurs, op aangedrongen. De e-vrachtbrief wordt onderdeel van het ‘Derde Mobiliteitspakket’ van maatregelen om het EU-vrachtverkeer te versoepelen. Een eerste versie ervan is in mei te verwachten.