Een gemiddelde Poolse chauffeur moet het nu voor zijn/haar inkomen voor slechts een kwart van het vaste loon hebben. De rest van het loon bestaat uit allerlei toeslagen, onder meer voor overuren, verblijf en maaltijden tijdens de rit.

Het vaste loon komt volgens recent onderzoek op 500 tot 1.000 euro per maand uit (twee- tot vierduizend zloty). Slechts een kwart van de Poolse chauffeurs bereikt een maandloon van omgerekend duizend euro. Over dat relatief geringe bedrag moeten premies worden afgedragen voor bijvoorbeeld pensioen, werkloosheids- en ziektewet.

De regering in Warschau wil deze premiebasis nu flink uitbreiden. Het wetsontwerp voorziet erin dat chauffeurs op internationale ritten niet meer ‘op dienstreis’ zijn, maar volgens de nieuwe Europese detacheringsrichtlijn worden beloond en navenant meer sociale premies afdragen.