Het voelt zich hiervoor gesterkt door gunstige financiële resultaten over zowel het laatste kwartaal van als heel 2017. Dat jaar lag de omzet –179 miljoen euro– 21% hoger dan in 2016. De omzet van het segment internationaal transport afzonderlijk groeide zelfs met 24%. Waberer’s wijt dit aan een combinatie van hogere prijzen en effecten van overnames, zoals die van het Poolse Link. Dit laatste speelt ook mee in de uitbreiding van de vloot tot 3.978 wagens (+18%). Voor de regionale contractlogistiek bedroeg de groei 8%, te danken aan de toegenomen magazijncapaciteit.

CEO Ferenc Lajkó gaat ook erg prat op de monitoring- en trainingsprocedures, die het brandstofverbruik met meer dan 4% reduceerden. Dit jaar maakt hij een prioriteit van de verdere digitalisering en beter datagebruik. Waberer’s gaat zich ook meer richten op de sectoren auto- en e-commerce.

De Benelux vormt één van de vijf doelwitmarkten van Waberer’s, hier via lange termijn partnerschappen met vrachttransportbedrijven. Het ziet er groeimogelijkheden in onder meer de chemische- en de staalindustrie.