De oorzaak van het faillissement is niet duidelijk. Ook is niet bekend of het gedwongen bedrijfseinde iets te maken heeft met een inval van onder meer de politie twee jaar geleden. Of Hurkmans een doorstart maakt, wordt op een later moment duidelijk.

Het failliete bedrijf moet niet worden verward met een gelijknamig transport-onderneming uit Someren. Beide vervoerders opereren onafhankelijk van elkaar.