Breda krijgt een eigen Truck Academy. Daar kunnen jongeren kennis maken met vrachtwagentechniek door middel van gespecialiseerde opleidingen.


Het initiatief komt van belangenvereniging voor onder meer truckdealers Bovag en onderwijsinstelling ROC West-Brabant. De opleiding wordt ondergebracht bij het Radius College in Breda. Doel is om toponderwijs te realiseren op het gebied van trucktechniek, onder meer door het verbeteren van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en de praktijk. Er zijn zes andere Truck Academy’s verspreid over het land.

Bovag, ROC West-Brabant en vertegenwoordigers van een aantal dealerbedrijven hebben op vrijdag 26 januari een convenant gesloten voor het opzetten van de nieuwe Academy in Breda. Door de samenwerking met het bedrijfsleven moet het onderwijs beter worden toegespitst op de vraag van de arbeidsmarkt en zelfs naar een hoger plan worden getild. Truckbedrijven kunnen gericht invloed uitoefenen op het curriculum van de opleiding, wat de aansluiting tussen school en praktijk moet verbeteren.

De Truck Academy start met ingang van schooljaar 2018-2019 en betreft de opleidingen Bedrijfsautotechnicus, Eerste Bedrijfsautotechnicus en Technisch Specialist Bedrijfsauto’s. Via de Academy kunnen studenten zich via extra gastlessen en keuzedelen verder specialiseren.

Henk Rotman is voorzitter van Bovag Truckdealers en licht toe: ‘We zagen enkele jaren geleden dat bedrijfswagentechniek op maar liefst 26 plekken in het land werd aangeboden, met sterk wisselende kwaliteit. Wij hebben initiatief genomen om tot betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholen te komen. En na wat rekenwerk stelden we vast dat het voor de scholen alleen mogelijk is om een opleiding Bedrijfswagentechniek goed neer te zetten als er ook voldoende studenten zijn.’

Om die reden is het aantal locaties teruggebracht naar negen, verdeeld over Nederland. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat ook de truckimporteurs het project ondersteunen door leerkrachten bij te scholen en moderne leermiddelen aan te bieden.

De nieuwe vestiging in Breda richt zich niet alleen op de directe omgeving, maar op geheel Zuidwest-Nederland. ‘We maken specifieke afspraken over de opvang en instroom van de heel jonge studenten. En we helpen eventueel met reisperikelen. Dat speelt met name voor jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen’, aldus Rotman.