De informatievoorziening over het verkeer in en rondom de Rotterdamse haven wordt verbeterd. Zo moet onder meer duidelijk worden wat de actuele afhandeltijden zijn bij terminals.


Het gaat om een uitbreiding van de al bestaande verkeersinformatiedienst Mainport Traffic Monitor. De huidige versie bevat al meer informatie dan de standaard informatiediensten, maar door de nieuwe uitbreiding moeten logistieke bedrijven een nog accurater beeld krijgen van de actuele situatie en de afhandeltijden bij containerterminals en empty depots. Dit lukt door gegevens uit systemen van wegvervoerders anoniem en veilig te koppelen aan de Mainport Traffic Monitor.

De informatiedienst is een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, branchevereniging TLN, belangenorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse havens Deltalinqs en technologiebedrijf Simacan.

Door de update moet het voor wegtransporteurs die containers vervoeren duidelijker worden hoeveel tijd ze moeten wachten voordat ze bij een bepaalde terminal terecht kunnen. Daardoor kunnen vervoerders bekijken of ze willen aansluiten in de wachtrij, of dat ze wellicht kiezen om iets anders te doen met deze wachttijd.

De verbeterde verkeersinformatie is in eerste instantie beschikbaar voor een gebied ter grootte van nagenoeg geheel Zuid-Holland. De actuele reistijden, vertragingen, fileoverzichten en geplande afsluitingen die invloed hebben op de logistieke processen staan daarbij voorop.

Tevens is aanvullende informatie over de aard van de hinder, actuele wegwerkzaamheden, gemelde ongevallen en brugopeningen opgenomen. Van de ongeveer drieduizend matrixborden boven de wegen in dit gebied zijn de beeldstanden zichtbaar, zodat planners een goed beeld krijgen van wat de huidige verkeerssituatie is en een inschatting kunnen maken van hoe die zich gaat ontwikkelen. Dit gecombineerde beeld geeft, samen met de reistijden voor alternatieve routes, inzicht of omrijden rendeert.

De Mainport Traffic Monitor geeft ook inzicht in de afhandeltijden op de terminals en depots, zowel de actuele tijden als de historie. De planners kunnen door het combineren van deze informatie meerdere schermen vervangen door de Mainport Traffic Monitor.

De betrokken partijen zien dit initiatief als een eerste stap op weg naar een beter inzicht in de logistieke processen in de Rotterdamse haven. In een volgende fase wordt het bereik uitgebreid, zowel regionaal naar onder andere de corridor Rotterdam-Venlo als inhoudelijk door toevoeging van informatie vanuit andere ketenpartijen zoals terminals en depots.

Havenbedrijf Rotterdam en technologiebedrijf Simacan hebben het initiatief genomen om de Mainport Traffic Monitor op te zetten, mede op verzoek van Deltalinqs. TLN zal, met steun van het Havenbedrijf, samen met Simacan de uitbreiding naar de wacht- en afhandeltijden realiseren. Geld komt daarnaast van het Neutraal Logistiek Informatie Platform en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De informatie van de Mainport Traffic Monitor zal in ieder geval tot eind 2019 kosteloos beschikbaar worden gesteld aan bedrijven met een logistieke operatie in of rondom het havengebied van Rotterdam. De verkeersinformatie is nu al beschikbaar. De wacht- en afhandeltijden zullen per 1 september 2018 beschikbaar zijn.