Een Brexit kan ‘catastrofaal’ uitpakken voor Nederlandse ondernemers. Die moeten zich daarom goed voorbereiden op de eventuele gevolgen.


Deze waarschuwing uiten staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW in een dubbelinterview in het AD.

Met name mkb-bedrijven bereiden zich nu lang nog niet altijd goed voor, zegt De Boer. Na de Brexit kunnen bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk te maken krijgen met douaneheffingen, oponthoud door grenscontroles en allerlei extra rompslomp. Dat kost ondernemers veel extra geld.

De Rabobank stelde in oktober dat een harde Brexit, dus zonder nieuwe handelsafspraken, Nederland 4,25 procent economische groei kan kosten tot 2030. Uit een ander rapport van KPMG kwam naar voren dat ieder bedrijf 78 euro tot 126 euro per zending kwijt is als er geen afspraken komen.

Een Brexit zou ook veel extra import- en exportaangiften opleveren. Volgens Keijzer onderzoekt de overheid momenteel of extra douaniers nodig zijn. VNO-NCW becijferde al dat een versterking van zeshonderd tot negenhonderd man noodzakelijk is.