Wegvervoerders hebben hun klanten tegenwoordig voor het uitkiezen, terwijl verladers maar moeten afwachten of ze hun goederen vervoerd krijgen.


Dat blijkt uit cijfers van Timocom, het Europese systeem dat vraag naar en aanbod van lading en transportcapaciteit aan elkaar koppelt. Het gebrek aan capaciteit nam in het laatste kwartaal van vorig jaar verder toe.

Timocom drukt de marktontwikkeling uit in een verhoudingsgetal, waarvan de eerste cijfers het aanbod van lading aan wegvervoerders aangeven en de laatste cijfers de voor vervoer beschikbare transportcapaciteit. Het geheel telt op tot 100.

In de laatste drie maanden van vorig jaar kwam deze verhouding uit op 71-29, wat wijst op een veel grotere vraag naar transportcapaciteit dan het aanbod van laadruimte. In september werd zelfs een record bereikt, met een verhouding van 78-22.

Voor het hele jaar kwam de verhouding op 70-30. In voorgaande jaren was er dikwijls veel meer evenwicht tussen vraag en aanbod. Zo sloot het jaar 2016 af met een verhouding 53-47.

Vervoerders kunnen nu dus selectief zijn bij het aannemen van opdrachten. In een wat verder verleden was dat andersom: verladers konden vervoerders tegen elkaar uitspelen, zegt Timocom. Dat het momenteel een ‘vervoerdersmarkt’ is, komt volgens de onderzoekers door de goede conjunctuur en het toenemende tekort aan chauffeurs.