De tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtverkeer in Duitsland blijven dit jaar in elk geval tot oktober hetzelfde. Wel wordt de ‘Maut’ in juli uitgebreid tot alle Bundesstrassen.


Dat hebben de grote Duitse wegvervoersorganisaties vernomen van de regering. Over uitbreiding van het wegennet waarop tol moet worden betaald, was eerder al een besluit genomen. Per 1 juli dit jaar omvat het tolplichtige wegennet dus volgens plan alle autosnelwegen en het gehele net van grote secundaire wegen.

Dat de Maut-tarieven dit jaar op z’n vroegst in oktober worden bijgesteld, heeft te maken met de formatie van een nieuw kabinet. De huidige regeringspartijen, CDU, CSU en SPD, lijken af te stevenen op een nieuwe ‘Grote Coalitie’, maar de onderhandelingen hierover zijn nog niet afgerond.

Wat de vaststelling van de nieuwe toltarieven betreft, speelt onder meer de doorberekening van de zogenaamde ‘externe kosten’ een rol, bijvoorbeeld die van ongevallen waarbij vrachtverkeer betrokken is. Dat is een politieke afweging.

De huidige regering laat een nieuw ‘Wegekostengutachten’, een rapport over de toerekening van infrakosten aan weggebruikers, voor de periode 2018-20120 opstellen, maar dat is nog niet gereed. Een besluit erover kan ook pas door de nieuwe regering worden genomen.

De regering overlegt nu met de wegvervoersorganisaties en heeft hun beloofd een besluit over nieuwe toltarieven pas zes maanden na afronding van dat overleg te nemen. Het is goed mogelijk dat de Maut dit jaar überhaupt niet meer wordt verhoogd of gewijzigd.