Files door drukte moeten in 2030 verdwenen zijn in Vlaanderen. Verkeersopstoppingen mogen dan alleen nog ontstaan door ongevallen of wegwerkzaamheden.


Dat is één van de doelen van het nieuwe mobiliteitsplan, dat door de Vlaamse regering is opgesteld. Onder andere door invoering van een kilometerheffing en het verbeteren van het openbaar vervoer moet de drukte op de wegen worden teruggedrongen.

Net als in Nederland zijn ook in Vlaanderen files schering en inslag. Het is zelfs zo erg dat de Vlaamse belangenvereniging voor transportbedrijven TLV onlangs opriep om de filekosten door te berekenen aan verladers. Diverse ondernemers hebben inmiddels gehoor gegeven aan die oproep.

De regering van het Vlaamse gewest wil de almaar toenemende congestie een halt toeroepen. De drukte op de wegen mag in 2030 geen oorzaak meer zijn van verkeersopstoppingen, schrijven de beleidsmakers. Zij willen dit bereiken door diverse maatregelen.

Er moet een kilometerheffing komen voor personenauto’s. Daarnaast moet het openbaar vervoer sneller worden en beter op schema rijden, waardoor het een aantrekkelijker alternatief wordt voor de auto. De reistijd van deur tot deur moet met een vijfde omlaag. Tevens moet over twaalf jaar 50% van de bevolking en ruim 60% van de bedrijven op een goed bereikbare plaats zijn gevestigd.

Ook de veiligheid moet verbeteren. Daarom worden verschillende modaliteiten zoveel mogelijk uit elkaar gehouden, bijvoorbeeld door het verminderen van het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen. Ook willen de beleidsmakers duurzame mobiliteit bevorderen, onder andere door schonere brandstoffen fiscaal aantrekkelijker te maken. Het plan moet nog worden voorgelegd aan het Vlaamse parlement. Naar verwachting worden de plannen dit voorjaar definitief.